IVM

IVM Jaarbeeld 2021

FTO

 • 23 nieuwe FTO-werkmaterialen voor 15 thema's
 • 13.500 downloads
 • Uitbreiding aanbod werkvormen FTO waaronder een digitale remindertoets

Nieuwe geneesmiddelen: MedicijnBalans

 • Neutrale informatie voor zorgverleners over nieuwe (groepen) geneesmiddelen
 • Project Doelmatig insulinegebruik eerste lijn

Corona

 • 24 afleveringen Coronanieuws
 • Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID-19
 • Acht podcasts over desinformatie in coronatijd

IVM academie

 • Nieuwe doelgroep verpleegkundig specialisten
 • Aandacht voor Polyfarmacie en Antibioticaresistentie
 • eHealth in opmars

VMI

 • Hét landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten
 • 18.255 meldingen van medicatie-incidenten
 • 25 Praktijkprikkels
 • 3.673 abonnees op de Praktijkprikkels

Geneesmiddelen en verkeer

 • Rijveiligmetmedicijnen.nl opgenomen in de wet Regeling Eisen Geschiktheid 2000
 • Gerichte communicatie-campagne over medicinale drugs in het verkeer
 • Rijveiligmetmedicijnen.nl: 156.127 gebruikers in 2021

DITSMI

 • DITSMI: Behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen
 • Randvoorwaarden voor succesvol implementeren van DITSMI geïnventariseerd bij GGNet
 • DITSMI vanaf 2022 landelijk uitgerold als pilot bij vier GGZ-organisaties

Medicatieveiligheid in instellingen

 • Gratis Spreekuur Medicatieveiligheid van start
 • Nieuwe e-learnings Basis Medicatiekennis en Basis Medicatieproces ontwikkeld
 • Nieuwe online nascholingen Veilige principes, opioïden, zelfzorg en BEM

Opioïdengebruik

 • Bevorderen van gepast gebruik van opioïden heeft geleid tot een daling van het gebruik met 10%
 • Handleiding afbouwen van opioïdengebruik gepubliceerd
 • Samen met partijen van voorschrijvers, apothekers en patiënten wordt het gepast gebruik verder geoptimaliseerd

Monitor Voorschrijven Huisartsen

 • 2 webrapportages beschikbaar: diabetes mellitus en opioïden
 • 2 webrapportages in ontwikkeling: medicatieveiligheid en minderen en stoppen

Over de grens: NHS

 • Het gebruik van vijf geneesmiddelgroepen in elf landen vergeleken

Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

Aanzet voor activiteiten om problematisch gebruik van ADHD-medicatie terug te dringen, d.m.v.:

 • Richtlijnanalyse
 • Discussiebijeenkomsten
 • Voorschrijfcijfers
 • Spiegelbijeenkomsten

Drogisten als zorgverleners

 • Expertmeeting minimale zorg bij de verkoop van UAD-medicatie
 • Consensusdocument minimale zorg bij de verkoop van UAD-medicatie
 • Overzichtslijst risicowaarschuwingen bij zelfzorgmiddelen vernieuwd

Transparantie­register Zorg

 • Het IVM won de meerjarige aanbesteding om jaarlijks de compleetheid, effectiviteit en toegankelijkheid van het Transparantieregister Zorg te evalueren
 • Effecten onderzocht bij 6 doelgroepen
 • 150 relaties onderzocht

De organisatie als geheel

 • 2021 zowel inhoudelijk als financieel een succesvol jaar
 • Interne reorganisatie afgerond
 • Veel nieuwe samenwerkingsverbanden gerealiseerd