IVM

IVM Jaarbeeld 2022

FTO

 • 37 nieuwe FTO-materialen voor 14 thema's
 • 14.500 downloads
 • Nieuwe geaccrediteerde e‑learningmodules ter voorbereiding op het FTO

Nieuwe geneesmiddelen: MedicijnBalans

 • Uitbreiding medicijnen en medicijngroepen
 • Recordaantal factchecks
 • Herziene e‑learningcursussen

Corona

 • 24 afleveringen IVM Coronanieuws
 • Ondersteuning Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID‑19
 • 3.800 downloads voor de podcast-serie ‘Desinformatie in coronatijd’

Scholingen CURE

 • E-learningcursussen nieuwe geneesmiddelen
 • Eerste on-demand webinar ontwikkeld
 • Nieuwe doelgroepen

Geneesmiddelen en verkeer

 • Ruim 80 informatieteksten van medicijnen vernieuwd
 • 170.786 bezoekers website rijveiligmetmedicijnen.nl
 • Succesvolle scholingen Friesland, Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland

DITSMI

 • Vier GGZ-instellingen zijn gestart met het DITSMI-onderzoek. Daarmee is de landelijke uitrol begonnen
 • Ons actieonderzoek bij deelnemende GGZ-instellingen leverde herkenbare en zinvolle informatie op

VMI

 • Landelijk meldpunt medicatie-incidenten
 • 18.799 meldingen van medicatie-incidenten
 • 26 Praktijkprikkels
 • 4.305 abonnees op de Praktijkprikkels

Medicatieveiligheid

 • Verbeterpakket ontwikkeld voor Kleinschalige zorg
 • Nieuwe BEM-variant gepresenteerd: de BEM-GGZ
 • Gespreksstarters medicatieveiligheid enthousiast ontvangen
 • Scholing aandachtsvelders en medicatieveiligheid ruim 15 keer gegeven

Opioïdengebruik in Nederland

 • Voorschrijven in ziekenhuizen onderzocht
 • Implementatie richtlijnmodule in ziekenhuizen ondersteund
 • Regionale initiatieven van start
 • Afsluiting Taakgroep Gepast gebruik opioïden

Oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie

 • Bijna 1 op de 20 studenten gebruikte oneigenlijk ADHD-medicatie
 • Ontwikkeling toolbox Gezonde focus
 • Aan de slag in de praktijk

Monitor Voorschrijven Huisartsen

 • Webrapportages over diabetes mellitus, opioïden, medicatieveiligheid en minderen en stoppen beschikbaar
 • Alle themarapportages met landelijke en regionale cijfers beschikbaar

Intrakoop verpleeghuizen

 • Voorschrijven op vier thema’s onderzocht
 • In 30 instellingen voor langdurige zorg
 • Bruikbare cijfers voor FTO en ander overleg

IVM‑academie

 • Zeer succesvol jaar voor nascholingen
 • Verbetering koppeling leeromgeving en webshop
 • Meer variatie in duur en vorm e‑learningcursussen
 • Bijna 200.000 ingeschreven cursisten

De organisatie als geheel

 • Het IVM groeit naar >50 medewerkers
 • Ondersteunende diensten gereorganiseerd
 • Omzet en resultaat overtreffen de verwachtingen

Overige projecten

 • Meldpunt Medicijnen telt bijna 38.000 patiëntenervaringen
 • Opnieuw het – stevig bediscussieerde – Transparantieregister Zorg geëvalueerd
 • Twee kwaliteitsstandaarden voor de V&V sector opgeleverd
 • Drie e-learningcursussen over antibiotica ontwikkeld